Habarlar

"Türkmengaz" döwlet konserni - açyk bäsleşik

Maddy we tehniki resurslary satyn almak

Okamak
23:17 22-05-2021

Türkmenistanyň ýokanç keselleriň öňüni almak baradaky kanuny

Türkmenistanyň ýokanç keselleriň öňüni almak baradaky kanuny

Okamak
02:55 06-04-2021

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň Kanuny

Okamak
02:37 23-02-2021

Kanunlara we kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar

Kanunlara we kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar

Okamak
02:37 23-02-2021