Türkmenistanyň Kanuny

02:37 23-02-2021

Türkmenistanyň Kanuny

Adatdan daşary ýagdaýlarynyň öňüni almak we ýok etmek baradaky Türkmenistan Kanunynyň täze beýany herekete girizildi.

Çeşme :”Bitarap Türkmenistan”26.03.2021 seneden 75 belgili neşiri.