Kanunlara we kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar

02:37 23-02-2021

Kanunlara we kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar

Türkmenistanda şu kanunlara we kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi:

1 Türkmenistanyň “Türkmenistanyň Serhet goşunlary hakyndaky” Kanuny

2 Türkmenistanyň Maşgala kodeksi

3 Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi

4 Türkmenistanyň “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Kanuny

5 Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda Kodeksi 6 Türkmenistanyň “Kärhanalar hakynda” Kanuny Çeşme : ”Bitarap Türkmenistan” 29.03.2021 seneden 77 belgili neşiri.