Hyzmatlary

Bahasy

“Keremli Ýollar” HJ tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň bahasy iň optimal bolup, hyzmatdaşlygyň iň amatly şertlerini göz öňünde tutýar.

Gümrük dellalynyň hyzmatlarynyň bahasy şertnamanyň şertlerine, ýüküň häsiýetine, mukdaryna we dürlüligine baglydyr. Eger Siz biz bilen deslapdan habarlaşsaňyz, bahalaryň iň amatly görnüşlerini hödürläris we Siz artyk pul tölemeli bolmarsyňyz, bu bolsa harydyňyzy has bäsleşige ukyply eder.

Biziň teklip edýän hyzmatlarymyzyn bahasy has amatly! Müşderimiz boluň!

Türkmenistanda gümrük taýdan resmileşdirmek

 • Ýükleri dolulygyna gümrük taýdan resmileşdirmek

 • Ýükleri bölekleýin gümrük taýdan resmileşdirmek

 • Gümrük taýdan deklarirlemek

 • Gümrük we gaýry tölegleri

 • Gümrük bahasyny kesgitlemek

 • Importy gümrük taýdan resmileşdirmek

 • Eksporty gümrük taýdan resmileşdirmek

 • Tranzit ýükleriniň gümrük gözegçiligi

 • Wagtlaýyn getirilen we çykarylan ýükleriň gümrük gözegçiligi

 • Gümrük amallary bilen gysgaça tanyşlyk

 • “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynda yükleri setrifisirlemek

 • Demir ýol, howa, awto, deňiz ulaglarynda ýükleri daşamagy guramak

 • Ýükleri wagtlaýyn saklanyş ammarlaryna ýerleşdirmegi guramak

 • Gaýry kömekçi ulag işi

 • Kätip hyzmatlary

 • Terjime hyzmatlary

Hyzmatlaryň sanawy

1

Gümrük deklarirleme, esasy kagyzy

50 manat
2

Gümrük deklarirleme, goşmaça kagyzy

10 manat
3

Kätip hyzmatlary, 1 sahypasy üçin

25 manat
4

Resminamalary terjime etmek, 1 sahypasy üçin

25 manat